Тихерт е част от Херти Груп – водещ европейски и световен производител в опаковъчната индустрия с тридесетгодишна история. Започнала като звено за техническа поддръжка на цялата група Херти, на по-късен етап Тихерт се трансформира в пълноценна компания, предназначена да предоставя технически и технологични решения. В момента основният фокус е върху производството на CNC стругови, CNC стругово-фрезови детайли, D=10-65 мм.

Машини: INDEX

 

TIHERT - CNC turning parts / CNC Drehteile, Vierkant 25