Тихерт ЕАД е българска компания, основана през 2007г., собственост на Херти АД.

Тихерт ЕАД, запазвайки добрите традиции и опит в областта на инструменталното производство, рециклиране, ремонт и модернизация на машини, е наследник на бившата Техническа Дирекция от структурата на Херти АД.


TIHERT - CNC Milling/CNC Фрезоване