Тихерт ЕАД е българска компания, основана през 2007г., собственост на Херти АД.

Тихерт ЕАД, запазвайки добрите традиции и опит в областта на инструменталното производство, рециклиране, ремонт и модернизация на машини, е наследник на бившата Техническа Дирекция от структурата на Херти АД.

Структура на Тихерт ЕАД:

  • Отдел Конструктивен:

Конструиране на Инструментална екипировка, машини, нестандартно оборудване, инженеринг

  • Отдел Автоматизация:

Конструиране, изработване и монтаж на системи и средства за автоматизация, машини и технологични процеси.Разработване на управления с PLC и релейно-контакторни схеми.

  • Отдел Ремонтно и Инструментално Производство:

Производство, ремонт, рециклиране и модернизация на Инструментална екипировка, машини и нестандартно оборудване.

TIHERT - CNC Milling/CNC Фрезоване
Close Menu